Francis-Jones Morehen Thorp Pty Ltd

Francis-Jones Morehen Thorp Pty Ltd

Francis-Jones Morehen Thorp Pty Ltd为CTBUHParticipant级别。

访问CTBUH会员页面了解支持学会的更多途径以及所能享受到的权利。

建筑

说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。

  已建成   建筑封顶   结构封顶   正在施工中   暂停施工   未完成   方案阶段   远景阶段   拆除
ID #   Status 建筑名称 城市 高度(米) 高度(英尺) 层数 建成 建筑材料 建筑功能
27701 1   PRO 338 Pitt Street North Tower 悉尼 (澳大利亚) 258 846 80 - 混凝土 住宅 / 办公
38704 1   PRO 338 Pitt Street South Tower 悉尼 (澳大利亚) 258 846 80 - 混凝土 住宅 / 酒店 / 办公
38603 3   PRO 55 Pitt Street 悉尼 (澳大利亚) 232 761 50 - 办公
23016 4   VIS Ritz Carlton @ The Star 悉尼 (澳大利亚) 231.5 760 65 - 混凝土 酒店 / 住宅
39939 5   PRO 187 Thomas Street 悉尼 (澳大利亚) 218 715 47 - 办公
10699 6   COM ANZ Tower 悉尼 (澳大利亚) 191 627 43 2013 混凝土/钢筋 办公
32586 7   PRO 201 Elizabeth street 悉尼 (澳大利亚) 184 604 53 - 住宅 / 住宅 / 酒店
28080 8   VIS Cockle Bay Tower 悉尼 (澳大利亚) 183 600 40 - 混凝土 办公
25052 9   PRO Harbourside 悉尼 (澳大利亚) 163.6 537 50 - 混凝土 住宅 / 零售
13290 10   COM The EY Centre 悉尼 (澳大利亚) 155 509 38 2016 混凝土 办公 / 零售
33466 11   VIS 55 Pitt Street 悉尼 (澳大利亚) 152 499 35 2022 混凝土 办公
15533 12   COM Sofitel Sydney Darling Harbour 悉尼 (澳大利亚) 132 433 38 2017 混凝土 酒店
21190 13   PRO 815 Pacific Highway 悉尼 (澳大利亚) 131 430 35 - 混凝土 住宅 / 办公
35856 14   PRO 65-77 Market Street 悉尼 (澳大利亚) 121 397 35 - 混凝土 住宅 / 零售
28430 15   COM Zurich Tower 悉尼 (澳大利亚) 112.7 370 29 2020 混凝土 办公
19488 16   PRO Edition Residences 悉尼 (澳大利亚) 112 367 34 2020 混凝土 住宅 / 酒店
27956 17   PRO 31-37 Herbert Street Tower 1 悉尼 (澳大利亚) 103 338 30 - 混凝土 住宅
19316 18   COM Ovo 悉尼 (澳大利亚) 96.2 315 28 2018 混凝土 住宅
19897 19   COM King and Phillip Residences 悉尼 (澳大利亚) 92.8 304 27 2020 混凝土 住宅 / 办公
23510 20   PRO 12A Parkes Street Parramatta (澳大利亚) 81.5 267 22 - 混凝土 住宅
27957 21   PRO 31-37 Herbert Street Tower 2 悉尼 (澳大利亚) 77 253 23 - 混凝土 住宅
25278 22   COM UTS Central 悉尼 (澳大利亚) 66.4 218 15 2019 混凝土 教育
25411 23   COM Sugar Dock 悉尼 (澳大利亚) 65 213 21 2010 住宅
27958 24   PRO 31-37 Herbert Street Tower 3 悉尼 (澳大利亚) 65 213 18 - 混凝土 住宅
32887 25   PRO Waterfront Brisbane North Tower 布里斯班 (澳大利亚) - - 49 2026 办公
32886 26   PRO Waterfront Brisbane South Tower 布里斯班 (澳大利亚) - - 43 2026 办公