Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

访问Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.会员页面浏览综合信息

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.为CTBUHSupporting Contributor级别。

访问CTBUH会员页面了解支持学会的更多途径以及所能享受到的权利。

建筑

说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。

  已建成   建筑封顶   结构封顶   正在施工中   暂停施工   未完成   方案阶段   远景阶段   拆除
ID #   Status 建筑名称 城市 高度(米) 高度(英尺) 层数 建成 建筑材料 建筑功能
32377 1   VIS W350 Tower 东京 (日本) 350 1,148 70 2041 复合材料 住宅 / 酒店 / 办公 / 零售
35164 2   PRO Nishi Shinjuku 3 Chome West District Redevelopment A-1 North Tower 东京 (日本) 235 771 65 2029 住宅
35165 2   PRO Nishi Shinjuku 3 Chome West District Redevelopment A-1 South Tower 东京 (日本) 235 771 65 2029 住宅
13521 4   COM Sumitomo Fudosan Roppongi Grand Tower 东京 (日本) 230.8 757 43 2016 复合材料 办公
1648 5   COM Izumi Garden Tower 东京 (日本) 201 659 43 2002 酒店 / 办公
35077 6   UC Sonezaki 2 Chome Tower 大阪 (日本) 193 633 56 2022 住宅 / 酒店
1911 7   COM The Tokyo Towers Mid Tower 东京 (日本) 192 630 58 2008 预制 住宅
1912 7   COM The Tokyo Towers Sea Tower 东京 (日本) 192 630 58 2008 预制 住宅
2182 9   COM Shinjuku Oak Tower 东京 (日本) 183.8 603 38 2002 办公
25283 10   COM Tokyo Nihonbashi Tower 东京 (日本) 182.2 598 35 2015 钢筋 办公
2330 11   COM Nagoya Lucent Tower 名古屋 (日本) 180 591 40 2007 办公
2385 12   COM Sumitomo Fudosan Mita Twin Building West 东京 (日本) 179.3 588 43 2006 复合材料 酒店 / 办公
2438 13   COM City Tower Nishi-Umeda 大阪 (日本) 177 581 50 2006 混凝土 住宅
2582 14   COM Tokyo Shiodome Building 东京 (日本) 173.2 568 37 2005 钢筋 酒店 / 办公
2764 15   COM JT Building 东京 (日本) 169.7 557 35 1995 办公
3308 16   COM Shibaura Island Cape Tower 东京 (日本) 161 528 48 2007 混凝土 住宅
36383 17   UC Shirokane The Sky East Wing 东京 (日本) 156.1 512 45 2023 混凝土 住宅
26632 18   COM City Tower Osaka Temma The River & Parks 大阪 (日本) 155.4 510 45 2009 混凝土 住宅
26627 19   COM City Towers Toyosu The Symbol 东京 (日本) 153 502 44 2009 混凝土 住宅
3946 20   COM Shiba-Koen First Building 东京 (日本) 151 495 35 2000 复合材料 住宅 / 办公
22898 21   COM I Tower 福冈 (日本) 149 489 45 2016 混凝土 住宅
11904 22   COM Sumitomo Seimei Sendai Chou Building 仙台市,宫城 (日本) 143 469 31 1989 钢筋 办公
26122 23   COM Sumitomo Realty Shiba-Koen Tower 东京 (日本) 132.6 435 35 2000 办公
35746 24   UCT Kanda Nishikicho 2-chome Project 东京 (日本) 120.9 396 21 2020 钢筋 办公
20641 25   COM Izumi Garden Residence 东京 (日本) 116.1 381 32 2002 复合材料 住宅
13522 26   COM Roppongi 3 Chome East District Redevelopment Residential Tower 东京 (日本) 115 377 27 2016 住宅
32767 27   COM Kanda Neribei-cho district first type city redevelopment project 东京 (日本) 111.9 367 21 2019 复合材料 住宅 / 办公
23443 28   COM M.M. Mid Square The Tower Residence 横滨 (日本) 106 348 31 2007 混凝土 住宅
26405 29   COM Shibuya Infos Tower 东京 (日本) 102.1 335 22 1998 钢筋 办公
26579 30   COM Jonai Tower Kitakyushu (日本) 95.4 313 27 2005 混凝土 住宅
35604 31   PRO Oyama Town Crosspoint Block D 东京 (日本) 95 312 26 2023 住宅
35603 32   PRO Oyama Town Crosspoint Block A 东京 (日本) 91 299 26 2023 住宅
26546 33   PRO Phuong Trach Tower 河内 (越南) - - 108 2028 办公
32594 34   PRO Waterfall Residences Tower 1 古尔冈 (印度) - - 35 - 住宅
32595 34   PRO Waterfall Residences Tower 2 古尔冈 (印度) - - 35 - 住宅
36384 36   UC Shirokane The Sky West Wing 东京 (日本) - - 19 2023 混凝土 住宅